Regulamin strony internetowej

Tworzenie własnej strony internetowej i przeniesienie biznesu do Internetu może wiązać się z pewnym ryzykiem. Nie zawsze bowiem wiadomo, kto trafi na naszą stronę. Regulamin jest pewnego rodzaju kodeksem, który obowiązuje podczas przemieszczania się po witrynie. W połączeniu z polityką prywatności są one niezwykle istotne przy tworzeniu zarówno strony internetowe, jak i aplikacji mobilnej. Dostęp do witryny oraz usług na niej świadczonych podlegają takiej samej ochronie prawnej jak w biznesach stacjonarnych. Dla przykładu – znaki towarowe oraz logo firmy umieszczone na stronie jest własnością właściciela strony i są chronione przez prawo jako własność intelektualna. 

Po co nam regulamin strony internetowej?

Zacznijmy od tego – czym jest regulamin? Jest to pewnego rodzaju umowa między użytkownikiem serwisu a jego autorem lub właścicielem. Określa on między innymi czym zajmuje się strona internetowa oraz jakie są obowiązki obu stron. Aby odpowiednio sporządzić regulamin na stronę internetową, może przydać się nam pomoc doświadczonego prawnika. Jest ona potrzebna, aby w regulaminie nie pojawiły się tak zwane klauzule abuzywne (niedozwolone). Użytkownik strony internetowej oprócz obowiązków nałożonych przez właściciela strony ma również swoje prawa jako konsument. Dlatego też w serwisach zamieszczane są klauzule, wyłączające odpowiedzialność dostawcy treści i materiałów na stronie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

Klient, który zostanie obarczony kosztami z tytułu niedozwolonych klauzul, będzie mógł uznać postanowienia umowy (regulaminu) za nieważne nie pokrywając kosztów, a nawet zgłosić sprawę do rzecznika praw konsumenta. Dobry prawnik znający kodeks cywilny pomoże ułożyć postanowienia regulaminu tak, by nie było w nim niedozwolonych klauzul. Porady prawne z zakresu kodeksu cywilnego oraz klauzul, jakie należy umieścić w regulaminie strony internetowej świadczy kancelaria SMR Law. Tutejsi prawnicy sprawnie przeprowadzą przez cały proces umowy w postaci regulaminu oraz objaśnią niezbędne kwestie prawne.

Polityka prywatności – czy musi być koniecznie zawarta na stronie internetowej?

Strona internetowa potrzebuje w regulaminie jasnego określenia polityki prywatności, gdy w jakikolwiek śledzi lub gromadzi dane osobowe swoich użytkowników. Polityka prywatności to inaczej informacja dla użytkownika serwisu, jakie dane i w jaki sposób są od niego zbierane. Istotne jest, aby poinformować użytkownika, w jaki sposób będziesz korzystał ze zbieranych danych.

Nie zawsze zbieranie danych może wiązać się ze śledzeniem użytkownika. Czasem dane zbierane są w celach statystycznych. Aby gromadzić dane i identyfikować użytkowników na podstawie lokalizacji ich adresu IP, trzeba zasięgnąć porady prawnej. Przepisy niektórych państw uniemożliwiają bowiem takich praktyk. Unia Europejska posiada własne przepisy dotyczące polityki prywatności. Na terenie Unii Europejskiej, ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych jest jednym z podstawowych praw.

Zapraszamy po porady prawne, dotyczące tworzenia regulaminów stron internetowych. Specjaliści w kancelarii SMR Law, chętnie podpowiedzą, jak skonstruować poszczególne sekcje, by nie naruszały niczyjej prywatności, a przede wszystkim nie powodowały prawnych niejasności.